Oferta Educațională 2016-2017


Universitatea Română de Științe și Arte "Gheorghe Cristea" (www.ugc.ro) din București.

Nou: Programe de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă avizate de M.E.N.C.S.

Domeniul Artele Spectacolului – Coregrafie
1. FORMARE COREGRAFICĂ PENTRU MEDIUL PREŞCOLAR
2. SPECTACOL COREGRAFIC ÎN SPAŢII NECONVENŢIONALE

Contact:
Bdl. ENERGETICIENILOR Nr. 9E, Bl. M1, Sector 3, București
Tel.: 021.346.90.49; 0747.786.213
E-mail: univ.gheorghecristea@yahoo.com

Master Coregrafie - 2016

Spectacolul Coregrafic Contemporan (SCC)
- acreditat - 

Programul de Master „Spectacolul coregrafic contemporan” organizat de Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” este un proiect universitar care se adresează tuturor celor care au beneficiat sau nu de o pregătire anterioară de specialitate şi doresc să se instruiască în acest domeniu.

Programul nostru de Master urmăreşte, în acest context, pregătirea profesională a masteranzilor, prin aprofundarea cunoştinţelor în domeniul spectacolului coregrafic, precum şi în dimensiunea instituţional-administrativă a acestuia, care subînţelege capacitatea de a lucra şi/sau conduce o instituţie coregrafică.

Întregul ciclu de 2 ani al Programului de Master „Spectacolul coregrafic contemporan” organizat de Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” are ca finalitate obţinerea diplomei de Master în „Spectacolul coregrafic contemporan”.

Programul de Master „Spectacolul coregrafic contemporan” organizat de Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” se adresează celor care doresc să-şi construiască sau să ridice la un nivel mai înalt o carieră în următoarele domenii, conform COR:
  • Conducător artistic al colectivului coregrafic/companiei
  • Director/manager al colectivului coregrafic/companiei 
  • Director de şcoală vocaţională coregrafică 
  • Director marketing/imagine/comunicare al instituţiei cu colectiv coregrafic/companiei 
  • Director /manager de şcoală privată de dans contemporan 
Durata Programului de Master „Spectacolul Coregrafic Contemporan”
este de 2 ani universitari – 4 semestre


Taxa: 3.000 Euro.
1.500 Euro / an. Se poate plăti în 4 tranşe anuale.


Tel. 021.346.90.49; 0747.786.213 
E-mail: univ.gheorghecristea@yahoo.com